Ana Sayfa
Tıbbi Hizmetler ve Teknikleri Bölümü
Tıbbi Dökümantasyon ve Sekreterlik

Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik

Amaç:

Konusuyla ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş alanında evrensel bilim ve eğitimi temel alan, kuramsal bilgi birikimini pratikle birleştirebilen, sağlık alanında görev yapan kişi ve kuruluşların ihtiyacı olan verileri, bilimsel kurallara göre toplama, düzenleme, sunma, paylaşma ve uluslar arası hastalıkların kodlanması sistemine uygun olarak hastalık kodlamalarının oluşturularak sisteme kaydedilmesi ve hastane bilgi sistemini kullanabilen Tıp ve sağlık sektöründe işletme yapısı ve organizasyonu sistematiğinde hizmet veren kurumlarda görev alabilecek nitelikte meslek elemanları yetiştirmektir.

Hedef:
Alanı ile ilgili konularda yeterli alt yapıya sahip alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen çözüm önerileri geliştirebilen bireyler yetiştirmek. Alanı ile ilgili uygulamalar için gerekli yöntem, teknik hizmet ve teknolojileri belirleyerek etkin bir şekilde kullanabilen, uygulamalarda karşılaştığı öngörülmeyen problemlere çözüm üretebilen, çalışma guruplarında sorumluluk alabilen veya bireysel çalışabilme becerisine sahip, etkili iletişim kurabilen, hoşgörülü, sabırlı ve alanındaki yenilikleri takip edebilecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip meslek elemanları yetiştirmek. 
Ayrıca; evrensel, kültürel değerlere, mesleki etik yeterlilik ve bilincine sahip, bireysel ve mesleki alanda yaşam boyu öğrenme bilinci ile bilim ve teknolojideki sektörel gelişmeleri izleyen ve kendini sürekli yenileyen geliştiren, güvenlik, sağlık ve çevre

DERS PLANI