Ana Sayfa
Yüksekokul
Hizmet Standardı

Hizmet standardı

 

SIRA NO

Hizmetin Adı

Başvuruda istenilen belgeler

Hizmetin Tamamlanma Süreci        

(En Geç)

1

Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri

1- Lise Diplomasının Aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesinin Aslı

 2- ÖSYS Sonuç Belgesinin İnternet Çıktısı

3- Fotoğraflı Nüfus Cüzdan Fotokopisi (Noter onayına gerek yoktur) 

4-  Vesikalık fotoğraf 6 adet 4.5x6 ebatında (Fotoğ. kılık kıyafet yönetmeliğine uygun çekilmiş olmalıdır).                                                                                                                                                              5- Erkek adaylar için Askerlik Şubelerinden alınacak Askerlik Durum Belgesi, (Askerliği yapmış olanlar için terhis belgesinin aslı) 

6- Eğitim-Öğretim Gideri ve Katkı Payı Dekontu

7- Öğrenci Önkayıt Formu (www.obis.sakarya.edu.tr adresinden girilerek doldurulacak, çıktısı alınıp imzalanarak kayda getirilecektir.)

 

 

 

 

 

1 İŞ GÜNÜ

2

Derse Yazılma

www.sabis.sakarya.edu.tr adresi üzerinden yapılmaktadır.

5 İŞ GÜNÜ

3

Kayıt Yenileme (Mazeretli)

1- Dilekçe

2- Mazeretini Belirten Belge

3- Derse Yazılma Formu

4- Banka Dekontu

5- Not Durum Belgesi

 

 

10 İŞ GÜNÜ

4

Derse Yazılma       (Ekle-Sil)

Ekle-Sil Formu

1 İŞ GÜNÜ

5

İlişik Kesme*

Dilekçe,İlişik Kesme Formu, Vekili gelirse Noter Onaylı Vekaletname

30 DAKİKA

6

Staj İşlemleri

Onaylı Staj Kabul Formu, Staj Defteri (Web Sitesinden), İkametgah, Nüfus Cüzdan Fotokopisi

1 İŞ GÜNÜ

7

Öğrenci Belgesi Verilmesi*

Öğrenci Kimliği

10 DAKİKA

8

Askerlik Tecil İşlemleri*

Öğrenci Kimliği

1 İŞ GÜNÜ

9

Not Durum Belgesi

Öğrenci Kimliği

10 DAKİKA

10

Öğrenci Hasta Sevk İşl.

Müracaat Formu (SKS Web Sitesi)SGK Kaydı Olmadığına dair Yazı

1 İŞ GÜNÜ

11

Mezuniyet İşlemleri

Not İnceleme Komisyonu Kararı / İlgili Yönetim Kurulu kararı

TEKDERS SINAVLARI SONRASI BİR HAFTA İÇİNDE

12

Başarı Notuna İtiraz

1- Not İtiraz Dilekçeşi (e_mail ile de olabilir)

7 GÜN

13

Yatay Geçiş İşlemleri

1- Öğrenci Dilekçesi

 

2- Ders İçerikleri

(www.ogrisl.sakarya.edu.tr)

 

15 İŞ GÜNÜ

 

14

Kayıt Sildirme

1- Öğrenci Dilekçesi

10 İŞ GÜNÜ

15

Ders Muhafiyetlerinin Yapılması

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Not Durum Belgesi

3- Ders İçerikleri

 

10 İŞ GÜNÜ

16

Mazeret Sınav İşlemleri

1- Öğrenci Dilekçesi

2-Mazeretini Belirten Belge

10 İŞ GÜNÜ

17

Tek Ders Sınav İşlemleri

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Not Durum Belgesi

5 İŞ GÜNÜ

18

Ek Öğretim Süresi Verilmesi

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Not Durum Belgesi  

 

19

Sınırsız Sınav Hakkı Verilmesi

1- Öğrenci Dilekçesi

2- Not Durum Belgesi  

 

20

Ders İçeriği

Öğrenci Dilekçesi

1 İŞ GÜNÜ

21

Burs İşlemleri

Başvuru Formu (İlgili Komisyon)

20 İŞ GÜNÜ

22

Öğrenci değişim programı işlemleri

Yabancı dil başarı puanı, komisyon intibak kararı, Öğrenim Anlaşması

20 İŞ GÜNÜ

23

İzin işlemleri

İzin Formu

1 İŞ GÜNÜ

24

Atama İşlemleri

(Mezuniyet Belgeleri, Sağlık Raporu, Nüfus Cüzdan Örneği, Savcılık Belgesi, Fotoğraf, Posta Pulu, İkametgah Belgesi) Jüri atama işlemleri YYK kararı ile oluşturulmaktadır.

 

 

25

Yurtiçi ve Yurtdışı görevlendirmeleri

Dilekçe, Ön Çalışima Raporu, Davet Mektubu

20 İŞ GÜNÜ

26

Malzeme İstekleri

Taşınır İstek Belgesi- Devir İstek Forumu- istek yazısı

3 İŞ GÜNÜ

27

Ek Ödemeler

Ekders Yükü Formu

20 İŞ GÜNÜ

28

Bakım- Onarım Hizmetleri

Bakım-Onarım Talep Formu

ARIZA VE BAKIMIN BÜYÜKLÜĞÜNE GÖRE 1-5 GÜN

29

Başka Üniversiteden Ders Alma

Dilekçe ve Ders İçerikleri

10 İŞ GÜNÜ

(*)    Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda  ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz

 

  İlk Müracaat Yeri İkinci Müracaat yeri
İsim Necati KIRDEMİR M.Emin ALTUNDEMİR
Ünvan Yüksekokul Sekreteri Müdür
Adres SAÜ SHMYO SAÜ SHMYO
Telefon 0264 295 6734 0264 295 6732
Faks 0264 295 6896 0264 295 6732
e-mail kirdemir@sakarya.edu.tr altundemir@sakarya.edu.tr