Ana Sayfa
Yaz Stajı Uygulama Şeması
Staj Başlamadan Önce Yapılacaklar
Staj başlamadan önce yapılacaklar

Staj başlamadan önce yapılacaklar

YAZ STAJI UYGULAMA YÖNERGESİ

(Staja Başlamadan Önce)

  1. Öğrenci alanı ile ilgili staj yapmak istediği Kurumu il içi veya il dışı olarak belirler ve program başkanına mail yolu ile bildirir
  2. Staj yapılacak kurumdan sözel veya yazılı onay alınır.
  3. Öğrenci 3 adet staj başvuru formu ve 1 adet Staj defterini Fotokopi biriminden temin eder
  4. Staj yapacağı kurum bilgilerini staj formu ve vesikalık resimli staj defterine yazarak Yüksekokul sekreterine onaylatır.
  5. Staj formunu staj yapacağı kuruma kaşeli olarak onaylatır.
  6. İlgili program başkanından uygunluk onayı alır.
  7. Staj formlarını  ve kimlik fotokopisi ile birlikte staj işleri birimine getirir ve  staj defterine sıra numarası alır.
  8. Staj yapacağı kurumda staja başlar.

Fotoğraflar

Dosyalar